10.6.2023

DK Zrkadlový háj


Diváci budú hlasovať za najkrajšie vystúpenie, ktoré bude odmenené Cenou diváka.


Osoby mladšie ako 15 rokov iba v sprievode dospelej osoby.