PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE

Odoslaním prihlášky súhlasím s podmienkami, zásadami a pravidlami súťaže. Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov organizátorovi pre účely súťaže Pole Dance Show Slovensko a s vyhotovením a používaním záznamov, fotografií a videí zo súťaže pre propagačné účely súťaže.

Zároveň potvrdzujem, že plne zodpovedám za svoj zdravotný stav a súťaže Pole Dance Show Slovensko sa zúčastním na svoje vlastné riziko. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za vniknuté prípadné škody na zdraví alebo majetku účastníkov.

Uzávierka prihlášok: 31.7.2020

Do 31.7.2020 je potrebné uhradiť registračný poplatok pre účasť v súťaži na účet SK98 1100 0000 0029 4604 1224.  Za jednotlivca vo výške 32€/súťažné číslo, za dvojice a skupiny 42€/súťažné číslo. Variabilný symbol: vaše telefónne číslo, do poznámky pre prijímateľa napíšte vaše celé meno.