Prihláška do súťaže

Prihlasovanie je ukončené

Odoslaním prihlášky súhlasím s podmienkami, zásadami a pravidlami súťaže. Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov organizátorovi pre účely súťaže Pole Dance Show Slovensko a s vyhotovením a používaním záznamov, fotografií a videí zo súťaže pre propagačné účely súťaže.

Zároveň potvrdzujem, že plne zodpovedám za svoj zdravotný stav a súťaže Pole Dance Show Slovensko sa zúčastním na svoje vlastné riziko. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za vniknuté prípadné škody na zdraví alebo majetku účastníkov.

Uzávierka prihlášok: 20.3.2023

Do 20.3.2023 je potrebné uhradiť registračný poplatok na účet SK21 0900 0000 0051 8729 0062, Daniel Krížik - Brand 32.  Za jednotlivca vo výške 35 €/súťažné číslo, za dvojice 48 €/súťažné číslo a skupiny 61 €/3 osoby (každá ďalšia osoba + 13 €). Ako variabilný symbol uveďte vaše telefónne číslo, do poznámky pre prijímateľa napíšte vaše celé meno. Registračný poplatok zahŕňa náklady spojené so spracovaním prihlášky, administráciu, spotrebný materiál a je nevratný.