Pre súťažiacich

Zámerom podujatia je priniesť na Slovensko viac príležitostí pre ľudí, ktorí sa venujú pole dance a chcú svoje zručnosti prezentovať širokej verejnosti. Súťaž má podporiť priateľskú atmosféru v pole dance komunite na Slovensku a vytvoriť príležitosť súťažiacim prezentovať svoje skúsenosti v takej forme, ktorá vyjadrí ich osobnosť, ktorá im je najbližšia, a v ktorej sa cítia pohodlne a isto. Je vítaná fantázia a osobitý prejav súťažiacich.

Zabudnite na povinné prvky aj na prísne pravidlá. Môžete ísť až na hranu. Vašou úlohou je pobaviť hlavne samého seba, nadchnúť divákov a zaujať porotu. V prvom rade ide o show, ktorú si rovnako ako vy užijú aj diváci v hľadisku. Nezáleží ako dlho sa venujete pole dance, ani či máte skúsenosti so súťažami. Rovnako dobre môže ohúriť aj amatér svojim vystúpením ako profesionál. Navrhnite si svoj vlastný príbeh a priebeh vystúpenia. Pole Dance Show Slovensko v roku 2023 otvárame aj pre Českú republiku. Môžete súťažiť ako jednotlivec, dvojica alebo skupina. Počet súťažných čísel je 15.

V deň konania súťaže budete mať možnosť preskúšať svoje vystúpenie priamo na mieste. Súťažiaci budú mať zabezpečené občerstvenie.

Prečítajte si prosím nasledovné informácie a podmienky pre účasť v Pole Dance Show Slovensko. V prípade, že s nimi súhlasíte, budeme sa tešiť na vašu prihlášku.

Čo je Pole Dance Show Slovensko

Je prvý projekt na Slovensku so zameraním na pole dance, ktorý má charakter kultúrno-spoločenského podujatia. Je to súťaž pre poledancerov, no zároveň predstavenie pre divákov.

Kto sa môže prihlásiť

Ženy aj muži nad 18 rokov v deň konania súťaže.

Ak máš občianstvo SR alebo ČR.

Amatéri aj profesionáli.

Ak máš pozitívny vzťah k pole dance.

Ak si ochotný dodržať pravidlá fair play. 

V akých kategóriách sa súťaží

Tento rok budú nové kategórie, avšak v každej kategórii musí byť najmenej päť súťažných čísiel. Inak sa kategórie spoja do jednej.

A: Klasický pole dance (bez topánok, ženy, muži)

B: Exotic pole dance (high heels, ženy, muži)

Kto hodnotí a čo sa hodnotí 

Odborná porota zložená z 5 až 8 členov bude hodnotiť váš prejav, prevedenie a celkový dojem z vystúpenia. Povinné prvky nie sú, vyberte si cviky a triky, ktoré ovládate a zakomponujte ich do choreografie. Dôležité je zaujať porotu a stotožniť sa s témou vášho vystúpenia. Porota určí 1. miesto z každej kategórie. Ak bude menej ako päť osôb v danej kotegórii, tieto sa spájajú do jednej. Hlavná cena je hotovosť 400 €.

Aká je odmena pre víťaza

Odmena pre víťaza, teda 1. miesto v kategórii, je finančná hotovosť 400 €.

Všetci súťažiaci budú obdarovaní vecnými cenami od partenrov podujatia.

Súťažné číslo, ktoré sa najviac bude páčiť divákom získa Cenu diváka - originálne umelecké dielo od slovenského sochára.

Cena diváka

Diváci môžu mať iný názor na víťazné číslo ako porota, pretože oni vystúpenie vidia z iného pohľadu. A preto máme aj Cenu diváka. Jedno vystúpenie, ktoré dostane najviac hlasov od divákov, bude odmenené originálnym umeleckým dielom od významného slovenského sochára Mgr. art. Pavla Dubinu.

Kostým, rekvizity a dĺžka vystúpenia

Zvoľte si kostým tak aby korešpondoval s vašim vystúpením. Pokojne sa môžete odviazať. Môžete použiť chrániče, rukavice, topánky, rekvizity atď. Ak ste si nie istí, poraďte sa s nami.

Optimálna dĺžka vystúpenia 3 minúty, maximálne 4,00 min. Prosíme pokúste sa dodržať maximálnu dĺžku. Začiatok vystúpenia môže byť aj mimo hlavného pódia.

Gripy 

Gripovanie tyčí je povolené, s výnimkou prípravkov na báze vosku. Voskové prípravky môžu byť použité iba na telo.

Tyče a pódium

K dispozícii budú dve profesionálne tyče s priemerom 45 mm, značky Lupit Pole. Povrchová úprava brass - mosadz, výška 4 metre, vzdialenosť medzi tyčami cca 3 metre. Rozmery pódia budú upresnené.

Môžete využiť obe tyče buď statické, spinové alebo kombináciu statika a spin. Usporiadanie tyčí z pohľadu divákov: vpravo spinová, vľavo statická. Prosíme prispôsobte choreografiu danému usporiadaniu. 

Tyče spĺňajú štandard IPSF.

Čo je zakázané

V rámci choreografie je neakceptovateľné úmyselné odhaľovanie intímnych partií a vulgárny spôsob vyjadrovania.

Je zakázané použiť otvorený oheň.

Je zakázané pred vystúpením požiť alkoholické nápoje a iné návykové látky. Je zakázané nabádať k politickým názorom, súťaž je apolitická. Je zakázané používať štátne vlajky, znaky a symboly. 

Za porušenie zásad a podmienok súťaže bude súťažiaca osoba diskvalifikovaná.

Registračný poplatok

- jednotlivec 35 €

- dvojica 48 €

- skupina (3 a viac osôb na pódiu) 61 €/3 osoby + za každú ďalšiu osobu 13 €

Registračný poplatok zahŕňa náklady spojené so spracovaním prihlášky, administráciu, spotrebný materiál a je nevratný.

Ak skončíte pred bránami finále, máme pre vás vstupenku.

Ako vyplniť prihlášku

V prihláške sa zamerajte hlavne na kolónku "Popis vystúpenia", a opíšte čo najviac vaše pripravované súťažné číslo, aby sme mali predstavu na čo sa môžeme tešiť a či sa dá zrealizovať. Spolu s vyplnenou prihláškou je potrebné zaslať link na vaše video s ukážkou pole dance vystúpenia, zo štúdia alebo domáce video, v závislosti od kategórie, do ktorej sa prihlasujete. Video nemusí byť natočené za účelom tejto súťaže.

Organizátor má právo posúdiť obsah pripravovaného vystúpenia a na jeho základe rozhodnúť o postúpení. Organizátor má právo určiť poradie súťažiacich. Každá prihlásená a vystupujúca osoba sa môže prihlásiť len do jednej kategórie a len do jedného súťažného čísla. V prípade dvojice alebo skupiny prihlášku vypĺňa leader-vedúci skupiny.

Ak máte ďalšie otázky, poraďte sa s nami.

Organizátor má právo zmeniť termín a miesto konania podujatia.