V rámci zabezpečenia plynulého a kontrolovaného vstupu na podujatie a minimalizovania rizika nákazy Covid-19 by sme vás radi požiadali o dodržanie nasledovných inštrukcií.

Jednotlivé miesta/stoly majú pridelené časy pre vstupovanie do priestorov Ateliéru Babylon. Aby nedošlo k zhromažďovaniu veľkých skupín ľudí, prosíme vás o akceptovanie a dodržanie času.

Pre zvýšenú bezpečnosť vašu ako aj bezpečnosť účinkujúcich a personálu, vás prosíme o dodržanie nasledovných opatrení:

  • pri vstupe aj v priestoroch je potrebné prekrytie horných dýchacích ciest ( rúško, šatka, respirátor )

  • negatívny test antigénový nie straší ako 24 hodín alebo PCR test nie starší ako 72 hodín

Výnimky z testovania : a) - očkované osoby 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA vakcínou; b) - osoby 4 týždne po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou; c) - osoby 14 dní po 1. dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou vakcínou) ak prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní; d) - osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní; e) - deti do 10 rokov veku.


Prosíme vás o dodržanie časov pre vstup

15:30 - stôl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

15:50 - stôl 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

16:10 - stôl 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

16:30 - stôl 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

16:50 - stôl 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, voľné sedenie

Zároveň vás prosíme, aby ste boli tolerantní a trpezliví aj v prípade keby prišlo k zdržaniu pri vybavovaní kontrolovaného vstupu. Program začína o 17:30 a vy budete hlasovať za najkrajšie vystúpenie, ktoré bude odmenené Cenou diváka - umeleckým dielom. Preto prosíme príďte včas a nezmeškajte ani jedno vystúpenie.

Tešíme sa na vás všetkých.


Podľa Vyhlášky 208 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, § 2 Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí - organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť. § 7 Spoločné ustanovenia - (2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 (negatívny test, výnimky z testovania); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.